ค่ายตุลา 60 " October Camp ค่ายตุลา ล่าฝัน " #6

DSC_7104DSC_7105DSC_7106DSC_7107DSC_7109DSC_7110DSC_7111DSC_7079DSC_7080DSC_7081DSC_7082DSC_7083DSC_7085DSC_7088DSC_7089DSC_7090DSC_7092DSC_7094DSC_7095DSC_7096DSC_7098DSC_7100DSC_7101DSC_7102DSC_7103DSC_7136