ค่ายตุลา 60 " October Camp ค่ายตุลา ล่าฝัน " #7

DSC_7190DSC_7195DSC_7207DSC_7208DSC_7209DSC_7210DSC_7211DSC_7215DSC_7217DSC_7221DSC_7224DSC_7230DSC_7233DSC_7144DSC_7145DSC_7146DSC_7147DSC_7148DSC_7150DSC_7151DSC_7152DSC_7153DSC_7154DSC_7156DSC_7157DSC_7158DSC_7159DSC_7162DSC_7164DSC_7165DSC_7166DSC_7169DSC_7170DSC_7175DSC_7177DSC_7178DSC_7180DSC_7182DSC_7184DSC_7186