ค่ายตุลา 60 " October Camp ค่ายตุลา ล่าฝัน " #8

DSC_741320171018_๑๗๑๐๑๘_004820171018_๑๗๑๐๑๘_004920171018_๑๗๑๐๑๘_005020171018_๑๗๑๐๑๘_003420171018_๑๗๑๐๑๘_003520171018_๑๗๑๐๑๘_003620171018_๑๗๑๐๑๘_003820171018_๑๗๑๐๑๘_003920171018_๑๗๑๐๑๘_004120171018_๑๗๑๐๑๘_004220171018_๑๗๑๐๑๘_004320171018_๑๗๑๐๑๘_004420171018_๑๗๑๐๑๘_004520171018_๑๗๑๐๑๘_0046