ค่ายปรับพื้นฐาน #English Speaking Days

00000000000000DSC_0113DSC_0114DSC_0119DSC_0121DSC_0122DSC_0146DSC_0171DSC_0177DSC_0184DSC_0300DSC_0302 (2)DSC_0304DSC_0306 (2)DSC_0308 (2)DSC_0310 (2)DSC_0336DSC_0339