ค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 4 จ.กระบี่