ค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ 4 จ.ภูเก็ต

DNR_029DNR_030DNR_031DNR_032DNR_034DNR_035DNR_036DNR_037DNR_038DNR_001DNR_002DNR_003DNR_004DNR_005DNR_006DNR_007DNR_008DNR_009DNR_010DNR_011DNR_012DNR_013DNR_014DNR_015DNR_016DNR_017DNR_019DNR_018DNR_020DNR_021DNR_022DNR_023DNR_024DNR_025DNR_026DNR_027DNR_028DNR_033