ค่ายผู้นำ สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่6 สาขาสุราษฎร์ธานี