ค่ายร่วมฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ประเทศอินโดนีเซีย

DSC_3063DSC_3064DSC_3065DSC_3066DSC_3067DSC_3068DSC_3069DSC_3070DSC_3071DSC_3072DSC_3073DSC_3074DSC_3075DSC_3076DSC_3077DSC_3078DSC_3079DSC_3080DSC_3081DSC_3082DSC_3083DSC_3084DSC_3085DSC_3086DSC_3087DSC_3088DSC_3089DSC_3090DSC_3091DSC_3092DSC_3094DSC_3105DSC_3122DSC_3127DSC_3062