งานเลี้ยงปีใหม่นักเรียนประจำ "ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน 2014"

งานเลี้ยงปีใหม่นักเรียนประจำ "ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน 2014" จัดโดยคณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย โดยมีอาจารย์และบุคลากรเป็นที่ปรึกษา เพื่อสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม ฝึกความเป็นผู้นำ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ถึงประสงค์ โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตร และช่วงเย็น รับประทานอาหารร่วมกัน เกม การแสดงจากนักเรียน แลกของขวัญ ฯลฯ

DNR_014DNR_015DNR_016DNR_017DNR_018DNR_001DNR_002DNR_003DNR_004DNR_005DNR_006DNR_007DNR_008DNR_009DNR_010DNR_011DNR_012DNR_013