ดาวนายร้อยกอดแม่ ปี 56 นักเรียน ม.3 ม.4

DNR_090DNR_091DNR_092DNR_093DNR_094DNR_095DNR_096DNR_097DNR_098DNR_099DNR_078DNR_100DNR_101DNR_102DNR_103DNR_104DNR_105DNR_106DNR_107DNR_108DNR_109DNR_110DNR_111DNR_057DNR_058DNR_059DNR_060DNR_061DNR_062DNR_063DNR_064DNR_065DNR_066DNR_067DNR_068DNR_069DNR_070DNR_071DNR_072DNR_073DNR_074DNR_075DNR_076DNR_077DNR_079DNR_080DNR_081DNR_082DNR_083DNR_084DNR_085DNR_086DNR_087DNR_088DNR_089