ดาวนายร้อย พี่สอนน้องสอบติดที่ 1 เตรียมทหาร ปี 57

DSC_7041DSC_7689DSC_7872DSC_7886DSC_7972DSC_7986DSC_7987DSC_8036DSC_8090DSC_8147DSC_8196DSC_8295DSC_8357DSC_8364DSC_8389DSC_8416DSC_8513DSC_8549DSC_8578DSC_8591DSC_8671DSC_8700