ทัศนศึกษาเข้าพักโรงแรมสุดหรู

DNR_077DNR_079DNR_078DNR_080DNR_081DNR_082DNR_083DNR_084DNR_085DNR_086DNR_087DNR_088DNR_068DNR_069DNR_070DNR_071DNR_072DNR_073DNR_074DNR_075DNR_076DNR_089DNR_090DNR_091DNR_212DNR_223DNR_224