นักเรียนดาวนายร้อยเดินขบวนพาเหรด "สงขลาเกมส์" ประจำปี 2555

นักเรียนดาวนายร้อย เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด "สงขลาเกมส์" วันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยเริ่มตั้งขบวนตั้งแต่โรงเรียนมหาวชิราวุธ และเข้าสู่สนามติณสูลานนท์ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1-3

DSC_4879DSC_4884DSC_4889DSC_4891DSC_4894DSC_4897DSC_4902DSC_4908DSC_4912DSC_4914DSC_4918DSC_4919DSC_4920DSC_4928DSC_4934DSC_4943DSC_4946DSC_5064DSC_5071DSC_5075DSC_5077DSC_5085DSC_5093DSC_5096DSC_5114DSC_5119DSC_5121DSC_5124DSC_5128DSC_4861DSC_4869DSC_4874