นักเรียนสอบเข้ามัธยมฯปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556

นักเรียนสอบเข้ามัธยมฯปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
1. ศูนย์สอบ จ.สงขลา
2. ศูนย์สอบ จ.ภูเก็ต
3. ศูนย์สอบ จ.สุราษฎร์ธานี

DSC_5238DSC_4797DSC_4840DSC_4894DSC_5032DSC_5036DSC_5044DSC_5065DSC_5132DSC_5193DSC_5225