นักเรียนเรียนรู้นอกสถานที่ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

การเรียนรู้นอกสถานที่ครั้งนี้ นักเรียนได้ไปศึกษาที่ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา เป็นการศึกษาการวาดรูป เกิดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความสุนทรียภาพ มีความคิดสร้างสรรค์

DSC_0081DSC_0084DSC_0090DSC_0091DSC_0092DSC_0098DSC_0104DSC_0106DSC_0119DSC_0124DSC_0139DSC_0144DSC_0163