น้องๆค่ายเมษา'56 เดินทางกลับบ้าน

แล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะ

DNR_258DNR_259DNR_260DNR_261DNR_262DNR_263DNR_246DNR_247DNR_248DNR_249DNR_250DNR_251DNR_252DNR_253DNR_254DNR_255DNR_256DNR_257