บรรยากาศรอบรั้วโรงเรียนดาวนายร้อย

ภาพกิจกรรมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 มุ่งสู่การเรียนรู้ทางวิชาการ พลศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้เกิดทักษะนอกห้องเรียน ความเป็นผู้นำ และฝึกความมีวินัยในตนเอง

1545640_667832719922381_1294933240_n1512552_666265433412443_484620241_nDSC_7559DSC_1017DNR_022DNR (123)DNR (131)DNR_002DNR_021DSC_1652