พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ

Daddaypicture_152Daddaypicture_1144Daddaypicture_1416Daddaypicture_2334Daddaypicture_2848Daddaypicture_3069Daddaypicture_3332Daddaypicture_4084Daddaypicture_4313Daddaypicture_5352Daddaypicture_5412Daddaypicture_6266Daddaypicture_6588Daddaypicture_8983Daddaypicture_9352Daddaypicture_9880