ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อย ครั้งที่ 3

ฟุตบอลประเพณีดาวนายร้อยครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้น้องๆพักผ่อน เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย สร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ

ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8648-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8698-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8706-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8709-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8715-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8722-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8738-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8740-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8746-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8757-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8378-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8411-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8458-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8477-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8479-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8510-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8558-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8584-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8585-20130321 (Copy)ฟุตบอลประเพณี ดาวนายร้อยDSC_8609-20130321 (Copy)