มอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

DSC_1850DSC_1818DSC_1820DSC_1823DSC_1824DSC_1828DSC_1830DSC_1831DSC_1832DSC_1833DSC_1834DSC_1835DSC_1836DSC_1837DSC_1839DSC_1841DSC_1842DSC_1844DSC_1846DSC_1848