ยิงปืน BB Gun ม.1 ม.2 ชุดที่ 1

DNR_074DNR_075DNR_076DNR_077DNR_078DNR_079DNR_080DNR_081DNR_082DNR_083DNR_084DNR_085DNR_086DNR_087DNR_088DNR_089DNR_090DNR_091DNR_092DNR_093DNR_094DNR_095DNR_096DNR_097DNR_098DNR_099DNR_100DNR_101DNR_102DNR_103DNR_104DNR_105DNR_106DNR_107DNR_108DNR_109DNR_110DNR_111DNR_112DNR_113DNR_114DNR_115DNR_116DNR_117DNR_118DNR_119DNR_043DNR_044DNR_045DNR_046DNR_047DNR_048DNR_049DNR_050DNR_051DNR_052DNR_053DNR_054DNR_055DNR_056DNR_057DNR_058DNR_059DNR_060DNR_061DNR_062DNR_063DNR_064DNR_065DNR_066DNR_067DNR_068DNR_069DNR_070DNR_071DNR_072DNR_073