ยินดีกับศิษย์เก่า นักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษา

DSC_9589DSC_9596DSC_9604DSC_9964DSC_9965DSC_0010DSC_0018DSC_0028DSC_0034DSC_0085DSC_9297DSC_9332DSC_9357DSC_9375DSC_9383DSC_9394DSC_9414DSC_9421DSC_9425DSC_9456DSC_9466DSC_9495DSC_9548DSC_9559DSC_9561DSC_9569DSC_9570