ยินดีต้อนรับนักเรียน ม.1 ม.2 กลุ่มที่ 1 เข้าค่ายตุลาคม 56

DNR_072DNR_074DNR_079DNR_067DNR_068DNR_069DNR_070DNR_071DNR_073DNR_075DNR_076DNR_077DNR_078DNR_080DNR_081DNR_085DNR_086DNR_005DNR_007DNR_012DNR_013DNR_014DNR_015DNR_016DNR_017DNR_018DNR_019DNR_020DNR_021DNR_022DNR_023DNR_024DNR_025DNR_026DNR_027DNR_028DNR_029DNR_030DNR_031DNR_032DNR_033DNR_034DNR_035DNR_036DNR_037DNR_038DNR_039DNR_040DNR_041DNR_042DNR_043DNR_044DNR_045DNR_046DNR_047DNR_048DNR_049DNR_050DNR_051DNR_052DNR_053DNR_054DNR_055DNR_056DNR_057DNR_058DNR_059DNR_060DNR_061DNR_062DNR_064DNR_065DNR_066DNR_087DNR_097DNR_098