ยินดีต้อนรับนักเรียน ม.3 ม.4 เข้าค่ายตุลาคม 56

DNR_031DNR_001DNR_002DNR_003DNR_004DNR_005DNR_006DNR_007DNR_008DNR_009DNR_010DNR_011DNR_012DNR_013DNR_014DNR_015DNR_016DNR_017DNR_018DNR_019DNR_020DNR_021DNR_022DNR_023DNR_024DNR_025DNR_026DNR_027DNR_028DNR_029DNR_030DNR_032