วันสถาปนาโรงเรียนดาวนายร้อย ครบรอบ 11 ปี

DSC_5033DSC_5046DSC_5050DSC_5056DSC_5060DSC_5067DSC_5082DSC_5084DSC_5106DSC_5112DSC_5117DSC_5122DSC_5127DSC_5132DSC_5145DSC_5149DSC_5152DSC_5155DSC_5158DSC_5160DSC_5164DSC_5171DSC_5173DSC_5175DSC_5187DSC_5194DSC_5203DSC_5205DSC_5207DSC_5209DSC_5213DSC_5216DSC_5220DSC_5223DSC_5226DSC_5227DSC_5230DSC_5237DSC_5254DSC_5257DSC_5261DSC_5270DSC_5277DSC_5279DSC_5296DSC_5299DSC_5313DSC_5325DSC_5326DSC_5328DSC_5332DSC_5345DSC_5354DSC_5363DSC_5379DSC_5389DSC_5400DSC_5419DSC_5426DSC_5431DSC_5442DSC_5467DSC_5488DSC_5501DSC_5505DSC_5510DSC_5515DSC_5519DSC_5523DSC_5525DSC_5545DSC_5553DSC_5555DSC_5556DSC_5563DSC_5566DSC_5567DSC_5571DSC_5575DSC_5580DSC_5584DSC_5592DSC_5597DSC_5601DSC_5608DSC_5609DSC_5626DSC_5641DSC_5646DSC_5659DSC_5669DSC_5675DSC_5695DSC_5701DSC_5712DSC_5714DSC_5715DSC_5717DSC_5719DSC_5722DSC_5725DSC_5728DSC_5729DSC_5742DSC_5743DSC_5764DSC_5777DSC_5781DSC_5796DSC_5798DSC_5812DSC_5819DSC_5822DSC_5831DSC_5838DSC_5845DSC_5847DSC_5854DSC_5859DSC_5865DSC_5870DSC_5875DSC_5881DSC_5886DSC_5890DSC_5896DSC_5900DSC_5924