โครงการทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับประชาคมอาเซียน ณ รัฐปีนัง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

DSC_0321DSC_0182DSC_0231DSC_0248DSC_0271DSC_0145DSC_0105DSC_0080DSC_0050DSC_0049DSC_0034DSC_0031DSC_0028DSC_0012DSC_0008DSC_0212DSC_0211DSC_0208DSC_0119DSC_0013