โรงเรียนดาวนายร้อย ได้รับรางวัล ระดับประเทศ คะแนน O-NET ปี 2555

โรงเรียนดาวนายร้อย ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับประเทศ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งจะมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตร ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณโรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

onet55-101_big (1)561228_reward_onet_2555onet55-91561216_reward_onet_2555_v2_630